Actueel Nieuws

UIT DE KERKENRAAD

De komende tijd zal de rubriek ‘Uit de pastorie’ niet verschijnen. Maar onder het kopje ‘Uit de kerkenraad’ zullen we u op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen.

Op het moment van schrijven (zaterdagavond 17 februari) voelt het nog als het brengen van ‘breaking news’: de heer Henk Steinvoort heeft vandaag per brief aan de kerkenraad laten weten dat hij het beroep aanvaardt! Op het moment van lezen door u is het nieuws waarschijnlijk al doorgesijpeld, na de mededeling in de dienst van 18 februari en van mond-tot-mond. Verderop in het kerkblad treft u de aanvaardingsbrief van dhr. Steinvoort aan.

We zijn allen zeer verheugd over deze situatie. Na ruim een jaar vacant te zijn geweest mogen we weer een dominee (en zijn vrouw) in onze kerk, in onze pastorie, in ons dorp verwelkomen!

Zoals te lezen is in de aanvaardingsbrief heeft ook de gemeenteavond van 12 februari bijgedragen aan het gemotiveerd nemen van dit besluit door Henk en Renny Steinvoort. Het was hartverwarmend om te zien hoeveel mensen op deze avond waren afgekomen. Zoveel, dat de consistorie veel te klein bleek en we de gehele kerk vulden. Zo mooi ook om van alle commissies, werkgroepen, vrijwilligers te zien en te horen wat er allemaal wel niet met grote inzet wordt gedaan: een levende gemeente met hart en ziel betrokken op elkaar! De avond werd voortvarend door onze voorzitter Maas Merkens geleid. En Henk Steinvoort speelde steeds spontaan op al het gehoorde in! En na het ‘officiële’ gedeelte werd er (dankzij de cateringservice van Adrie Berkhout cs ) nog lang en gelukkig nagepraat!

Hoe gaat het nu verder?

In april zal de pastorie worden opgeknapt en klaar gemaakt voor de dhr. en mevr. Steinvoort. Dat betekent dat de huidige bewoners Wendy van de Pavert, Robert Otten en hun kinderen Alexander en Bente de woning gaan verlaten. Fijn dat zij de afgelopen periode op deze plek hebben kunnen wonen, we wensen hen alvast een hele mooie tijd toe straks in hun nieuwe huis op De Kamp!

Op zondag 13 mei zal de bevestiging en intrede van dhr. Steinvoort plaatsvinden. Meer informatie hierover zullen we in het volgende kerkblad verstrekken.


Met vriendelijke groet,

De kerkenraad

Klussen in de Pastorie

Volgens verwachting zal de pastorie begin mei weer bewoond gaan worden door onze nieuwe predikant met zijn echtgenote. De huidige bewoners zullen eind maart de pastorie verlaten zodat we een maand de tijd hebben om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

En u zult begrijpen dat er na zeventien jaar waarin er binnen weinig tot geen onderhoud gepleegd is er veel werk aan de winkel is. En omdat we de kosten zo laag mogelijk proberen te houden willen we uw hulp inroepen.

Gelukkig hebben zich al twee personen gemeld die bereid zijn om er energie in te stoppen en het zijn nog vaklui ook. Hans Nieuwhoff die zich bezig zal houden met de nodige reparaties en Hans Korpel die het betere schilderwerk voor zijn rekening neemt. Bij deze stel ik voor om beide heren tot uitvoerders van de pastoriewerkzaamheden te benoemen.

We zijn hier natuurlijk blij mee , maar Hans en Hans hebben daarbij veel hulp nodig, misschien wel uw hulp. We willen niet alle werkzaamheden hier op een rijtje zetten, maar mocht u met een sausroller overweg kunnen :WELKOM !!!. Maar ook bij de werkzaamheden zoals vloerbedekking verwijderen ; schuren ; schoonmaken en wat verder naar voren komt kunnen we nog best nog wat meer hulp gebruiken. Daarnaast kan ook de tuin wel een opfrisbeurt gebruiken, want het moet toch prettig zijn als ook de tuin een uitnodigende aanblik heeft voor de nieuwe bewoners.

Mocht u het ook belangrijk vinden dat de pastorie er fris en schoon uitziet en u hebt tijd en gelegenheid om mee te helpen meldt u dan, liefst onder vermelding van de dagen dat u beschikbaar bent, aan bij :

Dik van de Pavert tel. 0343-561513 of Hans Nieuwhoff tel. 0343-562919

Oud nieuws om niet te vergeten

Broertjes Julian en Ruben

Toen op de middag van eerste Pinksterdag het nieuws bekend werd dat de 2 vermiste broertjes Julian en Ruben waarschijnlijk in Cothen gevonden waren hebben de kerken van Cothen hun deuren opengezet. Er was ook tweede Pinksterdag gelegenheid om stil te zijn, steun te zoek, vragen te stellen en een lichtje aan te steken. Er kwamen tientallen mensen in de protestantse kerk en nog heel wat meer in de katholieke Mariakapel.