Actueel Nieuws

UIT DE KERKENRAAD

De komende tijd zal de rubriek ‘Uit de pastorie’ niet verschijnen. Maar onder het kopje ‘Uit de kerkenraad’ zullen we u op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen.

De zomer(vakantie) zit er voor iedereen weer zo’n beetje op. Velen zijn korter of langer op reis gegaan, maar de kerk is gewoon ‘thuis’ gebleven: honkvast in het centrum van ons dorp, elke zondag de deuren open om iedereen telkens opnieuw ‘welkom thuis’ te heten. Fijn dat we dat met zijn allen zo weten vorm te geven!

Tijdens de laatste kerkenraadvergadering voor het zomerreces hebben we daar ook expliciet bij stil gestaan: hoe mooi is het om te ervaren dat zoveel mensen een steentje bijdragen aan onze gemeente, dat we altijd een beroep op elkaar kunnen doen en er zoveel organisatorisch talent aanwezig is.

De komende tijd is onze kerk ook in bredere zin een inspiratiebron van betekenis: op monumentendag, voor diverse bijeenkomsten, huwelijken, concerten en een fotoreportage over bijzondere kerkgebouwen in Nederland.

In het vertrouwen in de waarde die onze kerk voor velen heeft, gaan we de komende periode op zoek naar een nieuwe predikant. Een spannende periode voor de beroepingscommissie: hoeveel reacties zullen er komen, wie gaan we uiteindelijk spreken en voordragen aan de gemeente? Een predikant die ons ook weer kan inspireren en ons verder helpt in de volgende fase van het kerk-zijn in Cothen (en omgeving). In ieder geval is het al leuk om te ervaren dat al enkele mensen spontaan hun interesse hebben kenbaar gemaakt!

We wensen u allemaal weer een goede (her)start naar de zomer, fijn om elkaar weer te ontmoeten!

De kerkenraad