Actueel Nieuws

Nieuwsbrief

Klik hier voor de laatste nieuwsbrief.

Klik hier voor het voor het gebruiksplan kerk i.v.m. Corona

OPEN MONUMENTENDAG

Open Monumentendag zou dit jaar plaatsvinden op 12 september a.s. Maar helaas heeft het Comité Open Monumentendag Wijk Bij Duurstede in verband met het Coronavirus moeten besluiten het dit jaar niet door te laten gaan. Ook onze kerk zal daarom op 12 september niet worden opengesteld voor bezoekers.

Om de Open Monumentendag toch niet ongemerkt voorbij te laten gaan, heeft het Comité besloten een promotiefilm van Wijkse monumenten uit te brengen. Het Comité heeft alle eigenaren van Wijkse monumenten verzocht een filmpje van hun monument te maken en in te sturen.

Wij hebben een filmpje ingestuurd, dat met een drone is gemaakt. De kerk, maar ook de pastorie en de kerkhuisjes zijn vanuit de lucht gefilmd. Ook zijn er ín de kerk drone opnames gemaakt.

De promotiefilm van Wijkse monumenten zal vanaf 12 september a.s. online te zien zijn op YouTube, op de website van de gemeente Wijk bij Duurstede en op de website van Open Monumentendag Wijk bij Duurstede.

Uit de kerkenraad

Communicatieplan en vernieuwing website

Mede op basis van het adviesrapport van onze stagiair Robbie Dekker willen we een communicatieplan opstellen en ook investeren in vernieuwing van de website. Wie het leuk vindt om hierin mee te denken: laat het weten aan Piet Hoekstra (06 22491870)

LCD-scherm

Velen hebben op kerstochtend de primeur van het gebruik van het LCD-scherm meegemaakt. Ds. Henk Steinvoort vertelde toen een prachtig verhaal over ‘The scar of Bethlehem’ geïllustreerd met diverse afbeeldingen. Dankzij sponsoring van Stichting Rhijnestein, Wijkse Stichting, Het Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede en een eigen bijdrage uit ons verjaardagsfonds hebben wij dit scherm kunnen aanschaffen. We zijn deze fondsen daar zeer erkentelijk voor!

Ten opzichte van gebruik van het vroegere diascherm, beamer en aparte boxen biedt dit LCD-scherm grote voordelen: een scherp beeld (ook bij zonlicht in de kerk), gemakkelijk aansluiting via één kabel en goede geluidskwaliteit. Bovendien is het scherm gemakkelijk te verplaatsen van consistorie naar kerk en vice versa. Er wordt nog een afdek/beschermhoes gemaakt van de stof waar ook de kerkbanken mee bekleed zijn.

Naast de toepassingsmogelijkheden in een kerkdienst (muziek, foto’s, film, powerpoint etc.) is het scherm uiteraard ook voor andere doeleinden en gebruikers/huurders beschikbaar. We hopen hiermee ook de kerk extra aantrekkelijk te maken voor het dorp en de omgeving.

Ofschoon aansluiting en bediening erg eenvoudig is (via laptop met hdmi-aansluiting), is het handig dat enkele gemeenteleden weten hoe dit werkt. Ik zal zelf een aantal mensen benaderen, maar wie interesse heeft (kosters?) melde zich bij mij!

Hartelijke groet, namens de kerkenraad, Piet Hoekstra

Privacy statement Protestantse Gemeente Cothen

Zoals u waarschijnlijk heeft meegekregen moet vanaf 25 mei 2018 iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.

Ook kerkgenootschappen vallen onder de AVG. De Protestantse Kerk in Nederland en ook onze gemeente wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers.

Van het verwerken van persoonsgegevens is sprake wanneer je een handeling pleegt die betrekking heeft op een (te identificeren) persoon of personen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het sturen van een e-mail naar de gemeenteleden
  • het nemen van een foto van de predikant voor op de website
  • het sturen van een rekening voor de collectebonnen
  • het exporteren van gegevens uit de ledenadministratie
  • het maken van aantekeningen die bedoeld zijn om in een dossier te worden opgenomen
  • het opnemen van verjaardagen in het kerkblad
  • publicatie van het kerkblad op de website
  • uitzending van kerkdiensten
  • het noemen van de zieken in de gemeente in het kerkblad
  • etc.

De AVG laat alle ruimte voor kerken en organisaties om haar taak te vervullen en gebruik te maken van persoonsgegevens, zolang de waarborgen maar op zijn plaats zijn. Wat hebben we hiervoor gedaan:

1. We hebben deze waarborgen verwoord in het Privacystatement. Iedereen kan dat vinden op onze website. Ook kunt u het document desgewenst opvragen bij de scriba (pk-cothen@protestantsekerkcothen.nl). Tevens ligt er een inkijkexemplaar in de kerk.

2. We informeren onze gemeenteleden (bij deze), zodat ieder weet wat er met haar of zijn gegevens gebeurt.

3. We bewaken door wie gegevens worden bewaard en hoe deze zijn beveiligd en zorgvuldig worden bewaard cq worden verwijderd.

4. We delen gegevens alleen als het nodig is: iedereen die met gegevens werkt van de kerk is gehouden tot geheimhouding. Gegevens die we binnen de kerk delen mogen dus niet (zomaar) doorgegeven worden.

5. We maken elkaar attent op de mogelijkheid om niet genoemd, vermeld of afgebeeld te worden. U kunt dat ook expliciet aangeven bij de leden van de kerkenraad of via pk-cothen@protestantsekerkcothen.nl. Mocht er iets per ongeluk misgaan dan melden we dat en treffen maatregelen om dat in het vervolg te voorkomen.

Met vriendelijke groet,

De kerkenraad

actueel.html