Actueel Nieuws

UIT DE KERKENRAAD

Pastorie

Er is al heel veel over gezegd en ook verschillende keren over geschreven, maar als u dit leest heeft de nieuwe predikant, samen met zijn echtgenote, al hun intrek in de pastorie genomen..

Terugkijkend was het een prachtige klus om te doen; terwijl het soms toch wel de nodige spanning opriep of we het op tijd zouden klaren. Maar Hans en Hans en Hans waren vast overtuigd dat het zou lukken en dan ging iedereen weer volle goede moed en enthousiasme aan de gang. Iedereen weet waarschijnlijk wel welke Hansen ik bedoel, maar ik wil ze toch nog een keer noemen . Hans Korpel, de in onze ogen meesterschilder, die ons bij de hand nam. Hij kan schilderen met een schone trui waarin hij ’s avonds weer schoon naar huis ging. Hans van Leersum, die eigenlijk niet onderdeed wat het betere werk betrof, maar ook in andere dingen zijn mannetje stond. Hans Nieuwhoff, de timmerman die alle voorkomende klusjes van stucwerk tot afzuigkap en alle verder voorkomende werkzaamheden voor zijn rekening nam. En dan Piet van de Laan; die heeft er heel veel uren aan besteed, hij was al bezig toen de pastorie nog bewoond was om de tuin op orde te brengen, daarbij bijgestaan door Jan Slingerland. Daarna heeft hij de hele periode door hand- en spandiensten verleend, die varieerden van vloerbedekking verwijderen tot meehelpen de aanhanger te lossen bij de gemeentewerf. Natuurlijk waren we ook blij met hen die soms een dag of een paar uren kwamen helpen, dat hielp niet alleen wat betreft het werk, maar was zeker ook voor ons een stimulans om er iets moois van te maken.

En als wij dan denken dat het dan voor mekaar is, komt daar de schoonmaakploeg voor de dag en dat geeft toch echt wel dat stukje meerwaarde als alles glimt en blinkt en fris ruikt. Dank jullie wel dames! En niet te vergeten de verrassingen; zoals de lekkere taart, het ijsje en een flesje wijn waar we een stukje waardering uit mochten halen.

Ik ben blij dat ik er ook deel van heb mogen uitmaken, zeker om de prettige manier zoals we samen gewerkt hebben en na afloop elkaar trots aankeken en zeiden: “Dat hebben we toch maar mooi geflikt!”

Tot slot wil ik aan iedereen, zeker ook zij die niet bij namen genoemd zijn, namens de kerkenraad mijn waardering en dank uitbrengen.

Dik van de Pavert

Oud nieuws om niet te vergeten

Broertjes Julian en Ruben

Toen op de middag van eerste Pinksterdag het nieuws bekend werd dat de 2 vermiste broertjes Julian en Ruben waarschijnlijk in Cothen gevonden waren hebben de kerken van Cothen hun deuren opengezet. Er was ook tweede Pinksterdag gelegenheid om stil te zijn, steun te zoek, vragen te stellen en een lichtje aan te steken. Er kwamen tientallen mensen in de protestantse kerk en nog heel wat meer in de katholieke Mariakapel.