Actueel Nieuws

UIT DE KERKENRAAD

De komende tijd zal de rubriek ‘Uit de pastorie’ niet verschijnen. Maar onder het kopje ‘Uit de kerkenraad’ zullen we u op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen.

In de maandelijkse kerkenraadsvergadering is de agenda goed gevuld: het organisatorische reilen en zeilen, de planning en evaluatie van kerkdiensten, pastorale en diaconale zaken, onderhoud en beheer en natuurlijk in deze periode ook het beroepingswerk. Maar elke keer ruimen we ook tijd in voor bezinning, over wat we zoeken en ervaren in de kerk en onze geloofsgemeenschap, wat ons bezielt.

De afgelopen periode hebben we het met onze consulent ds. Hans Baart gehad over ‘waarderende gemeenteopbouw’. Uitgangspunt hierbij is dat je vooral kijkt naar wat goed gaat in de gemeente, waar je blij van wordt, wat je waardeert in Cothen. Wij noemden bijvoorbeeld dat je mag zijn wie je bent, mee mogen doen, dat we het leven delen met elkaar, iedereen welkom is, we een klankbord bieden voor zorgen, de waarde van de preek telkens weer ervaren, delen van brood in de kring etc.

De volgende stap is het benoemen van de bloeifactoren: verbondenheid, het er mogen zijn van verschillen, ruimte laten voor elkaar, ieder in zijn waarde laten, ook de kring buiten de kerk betrekken, open staan voor leren. Op basis hiervan kunnen we verder bouwen en kijken naar de toekomst, door de basistoon van onze gemeente te versterken. Zo kunnen we de Cothense gemeenschap voeden vanuit de ervaringen van verbinding, mensen verhalen laten vertellen over deze gemeenschap, naar buiten treden en benoemen wat hier zo sterk en waardevol is, mensen uitnodigen voor gemeentemaaltijd, de kerk breder/ruimer open stellen etc. Zomaar ideeën die ons weer moed, hoop en inspiratie geven!

Natuurlijk zien we in het licht van al deze zaken ook weer uit naar een nieuwe predikant. Zoals in de dienst van 12 november toegelicht is de beroepingscommissie hoopvol gestemd! Van de 5 sollicitanten zijn 2 kandidaten voor een gesprek uitgenodigd. De beroepingscommissie heeft unaniem en met enthousiasme besloten om met één kandidaat verder te gaan. Deze kandidaat lijkt heel goed bij onze gemeente te passen en voldoet aan de profielschets, inclusief de bereidheid om in de pastorie in Cothen te komen wonen!

Op zondag 17 december gaat de voltallige beroepingscommissie de kandidaat ‘horen’ in een kerkdienst met aansluitend een 2e gesprek. Zijn alle partijen dan nog even enthousiast, dan wordt de procedure vervolgd. De beroepingscommissie brengt dan haar advies uit aan de kerkenraad, waarop de kerkenraad zal besluiten over het uitbrengen van een beroep. Vóórdat er een beroep wordt uitgebracht zal er nog een bijeenkomst met de gemeente worden belegd, waarbij de beroepingscommissie en kerkenraad verslag uitbrengen en ook met de te beroepen predikant kennis gemaakt kan worden.

We hopen u in het prille nieuwe jaar hierover verder positief te kunnen berichten!


Met vriendelijke groet,

namens de kerkenraad

Piet Hoekstra

Fotowedstrijd kerkbalans 2018

Ken je het plaatje: een kerktoren aan de horizon die al van ver laat zien waar het hart van het dorp of de stad is? Een vertrouwd en kostbaar beeld. Kerken zijn beeldbepalend voor ons land. Niet alleen de gebouwen, ook wat er in de kerken gebeurt: de gemeenschap waarin mensen elkaar vanuit het geloof ontmoeten, zich laten inspireren, een helpende hand uitsteken of juist hulp ontvangen.

We dagen je uit om de kerk en wat deze voor jou betekent in een foto vast te leggen. Zoals je zelf wilt: gewoon met je smartphone of juist professioneel met een goede spiegelreflexcamera. Stuur je foto in en ding mee naar de Kerkblik-award. Winnaars in de verschillende categorieën winnen een workshop fotografie van juryvoorzitter Ramon Mangold. Hij won onlangs Nederlands bekendste fotoprijs: een eerste prijs bij de zilveren camera 2016, voor zijn serie over bisschop De Korte.

Fotografeer je graag? Kun je het goed? Doe dan mee met deze wedstrijd en leg vast wat de kerk voor jou betekent.

Goed om te weten:

· Je wint niet alleen de Kerkblik-award en de masterclass fotograferen door Ramon Mangold, maar ook een geldbedrag van 250 euro voor de Actie Kerkbalans in jouw kerk

· Je kunt meedoen in drie categorieën:

Kinderen (6 t/m 12 jaar)

Jong talent (12 t/m 18 jaar)

Volwassenen (18+)

· Je foto wordt beoordeeld door een vakjury. Daarnaast is er ook een publieksprijs.

· Heb je al een briljante ‘kerkfoto’ liggen? Het insturen van een bestaande foto mag ook, als je ‘m maar zelf gemaakt hebt.

Hoe doe je mee?

· Stuur je foto naar info@kerkbalans.nl, o.v.v. naam, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, kerk waar je naartoe gaat en een kort fotobijschrift.

· Per persoon kun je 1 foto insturen.

· Is je foto groter dan 10 MB? Stuur ‘m dan met WeTransfer.

· Inzenden kan tot en met 22 december 2017.

Kijk voor inspiratie op de site van de Zilveren Camera voor de winnende serie van Ramon Mangold in 2016.

PS: de ingestuurde foto kan ook mee doen met de fototentoonstelling in Cothen!

Lees ook de voorwaarden voor deze wedstrijd: zo moet je in ieder geval lid zijn van een van de drie organiserende kerkgenootschappen van Kerkbalans, en stem je in met het gebruik van jouw foto door je plaatselijke parochie of gemeente voor Kerkbalansdoeleinden en door het landelijke team van Kerkbalans. Kerkbalans is de gezamenlijke, jaarlijkse fondsenwerfactie van de Rooms-Katholiek Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk.

En……… fototentoonstelling 21 januari 2018 met onze kerk in beeld

Bij de start van de actie Kerkbalans met het thema ‘Jouw kerk in beeld’ organiseren wij een fototentoonstelling. Hiervoor zijn we op zoek naar allerlei foto’s van onze kerk, van vroeger tot nu. Dit mogen foto’s van het gebouw zijn maar ook foto’s van ‘onze kerk’ in ruimere betekenis: speciale kerkdiensten, activiteiten vanuit de kerk, foto’s waarop ‘onze kerk’ tot uitdrukking komt.

Wilt u/jij ons daarbij helpen? Ga dan op zoek in albums, schoenendoos of op de computer.

De foto’s (voorzien van naam+adres zodat we ze weer terug kunnen geven) kunnen worden ingeleverd in de speciale doos die in het halletje van de kerk staat. Of bij Dik v.d.Pavert, Bredeweg 16 of mailen naar mhamoen@hetnet.nl . Graag vóór 8 januari 2018.

Natuurlijk is iedereen van harte welkom om na afloop van de dienst op 21 januari de tentoonstelling te komen bekijken. De koffie staat klaar!

Dik van de Pavert & Marcella Hamoen