Agenda
oktober - november 2018

Onder agenda vermelden wij activiteiten die in of rond de kerk plaatsvinden en niet vallen onder de reguliere kerkdiensten.

datum

wat doen we

14 oktober Concert in Cothen
15 oktober Zangavond
25 oktober Concert in Cothen
29 oktober Zangavond
5 november Zangavond
9 november Huwelijk Heijo en Manon
11 november Concert Amersfoorts Kamer Koor
12 november 20.00 uur inspiratiegesprek in de consistorie, voorafgaand aan de kerkenraadsvergadering
19 november Zangavond
22 november 20.00 uur groot huisbezoek bij Gea en Maas Merkens,
Ossenwaard 13 (graag opgeven: info@debrienenshof.nl of 0343-562662)
26 november Zangavond