Collectes

Zondag 2 september 2018

Steun de pioniersplekken in Nederland

Overal in Nederland steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken, experimentele vormen van kerkzijn voor mensen die niets of niets meer met de kerk hebben. Zoals bv. het Christelijk Spiritueel Centrum in Hilversum, dat zich vanuit het christelijk geloof richt op mensen die zoeken naar ontspanning en rust. Er is een divers aanbod van activiteiten: meditatie, gebed en stiltewandelingen, maar ook massage en coaching. Mensen kunnen God ontmoeten met lichaam, ziel en geest.

Met uw bijdrage steunt u pioniersplekken in Nederland, waardoor mensen langs nieuwe wegen hun geloof kunnen beleven. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair Werk.

Zondag 9 september 2018

Inspirerende activiteiten voor elke jeugdgroep

Voor jeugdleiders is het telkens weer een grote uitdaging om inspirerende en aantrekkelijke

activiteiten te organiseren voor kinderen en jongeren. Goede materialen en werkvormen zijn daarbij van het grootste belang. Dat is wat JOP, Jong Protestant, aanbiedt! Via de website www.jop.nl zijn honderden materialen en ideeën direct en gratis toegankelijk. Daarnaast zijn er de interactieve spelen Sirkelslag en PaasChallenge. Jeugdwerkers worden ook ondersteund met trainingen op het gebied van catechese, communicatie, geloofsopvoeding en kindernevendienst.

Geef in de collecte of maak een bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk.

Zondag 23 september 2018

Generaties voor vrede

Op de 16 september is het Vredeszondag en is de collecte bestemd voor het vredeswerk van Kerk in Actie en PAX, die zich namens de Protestantse Kerk in Nederland inzetten voor vrede.

We zoeken naar verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties, om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen te werken aan vrede. Kerk in Actie steunt in de Oekraïne partner ‘Spirit and letter’ die groepen jongeren traint in het vreedzaam communiceren. In Nederland is er steun voor De Vrolijkheid, die in AZC’s met ouder-kindprojecten familiebanden en goede communicatie tussen ouders en hun kinderen bevordert. In Sebrenica biedt het programma ‘Dealing with the past’ van PAX slachtoffers van de oorlog de mogelijkheid om hun verhalen te vertellen en daardoor emoties te verwerken.

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Vredeswerk.

Zondag 7 oktober 2018

Israëlzondag: Het gesprek gaat altijd door

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de

identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en omdat ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. Tegelijk voelt ze zich ook verbonden met Palestijnse christenen en komt ze op voor recht en gerechtigheid. Een dubbele loyaliteit.

De Protestantse Kerk stimuleert gemeenteleden deel te nemen aan het gesprek met en over Israël en informeert hen over de relatie van de kerk met Israël. Voor het komende jaar is het speerpunt om jonge mensen meer te betrekken bij wat de verbondenheid met Israël betekent.

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v.

Protestantse Kerk o.v.v. collecte Kerk en Israël.