Collectes komende weken

23 februari 2020

Collecte Kerk in Actie – Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren.

Volgens schattingen leven er in Nederland enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning.

Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden.

Even op adem komen. Mensen zonder papieren mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen.

Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven, zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam en Den Haag, die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing, zodat ze

perspectief krijgen op hun leven. In het Wereldhuis Amsterdam krijgen mensen

een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post of als er een medisch probleem is. “Mensen kunnen bij ons even op adem komen. Wij zijn er voor mensen zonder verblijfsvergunning, die uit onveilige landen buiten Europa komen. Of uit een onveilige situatie in een veilig land”, zegt Geeske Hovingh,

coördinator van Wereldhuis Amsterdam, een project van de protestantse diaconie aldaar.

Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?

Laagdrempelige taallessen geven

• Financiële ondersteuning voor levensonderhoud

• Juridische bijstand, tijdelijk onderdak

• Ondersteuning van vreemdelingen in een detentiecentrum bij klachten over detentie-omstandigheden

Uw gift is welkom via de collecte of op NL80ABN0457 457 457 tnv Kerk in Actie ovv ‘Hulp ongedocumenteerden’

15 maart 2020

Kerk in Actie – Vluchtelingen Zuid-Soedan (40 dagen tijd, Noodhulp)

Onze kerk in actie voor veiligheid en vrede in Zuid-Soedan

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Ook wij willen delen. Daarom zet onze kerk zich samen met Kerk in Actie in om hulp te bieden aan mensen in die in gevaar zijn door natuurrampen of oorlogsgeweld, zoals in Zuid-Soedan.

Na onafhankelijkheid weer burgeroorlog

Na twintig jaar oorlog vierde Zuid-Soedan in 2011 haar onafhankelijkheid. Anderhalf jaar later barstte het geweld opnieuw los. Sindsdien zijn 50.000 mensen omgekomen. Duizenden mensen zijn weer op de vlucht geslagen in eigen land, vooral vrouwen en kinderen.

Noodhulp in vluchtelingenkampen

In het noorden verblijven veel vrouwen en kinderen in vluchtelingenkampen. De Lutherse Wereldfederatie zet hier speciale centra op voor kinderen, waar ze les krijgen, veilig kunnen spelen en trauma’s leren verwerken. Nile Hope bouwt waterputten en wc’s voor 11.000 mensen. Ze leren mensen hoe ze die moeten onderhouden en gebruiken.

Hulp bij inkomen en gezonde voeding

Vrouwen staan er vaak alleen voor met hun gezin. Faith Line Ministries traint vrouwen en jongeren om een eigen inkomen te verdienen, bijvoorbeeld met zeep maken, zeefdrukken, als imker of naaister. Ook leren ze hoe ze meer voedsel kunnen verbouwen in dit droge land.

Vrede en democratie moet je leren

Veel vrouwen en jongeren willen zich graag inzetten voor vrede en democratie in hun land. Omdat ze nooit geleerd hebben hoe ze dat moeten aanpakken, krijgen ze daar voorlichting over. De mensen in Zuid-Soedan snakken naar vrede. Wilt u hen daarbij steunen?

• Voor 30 euro leert iemand een waterput onderhouden

• Een gemeenschappelijk toilet kost 700 euro

• De reparatie van een waterput kost 1.000 euro

Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Noodhulp Zuid-Soedan.

29 maart 2020

Kerk in Actie – Straatmeisjes Ghana (40 dagen tijd, Werelddiaconaat)

Ellende kan je neerslachtig maken en neerdrukken. Vaak is het goed om op te staan en in beweging te komen. Toch kan dat ook wel eens fout uitpakken. Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling, maar de verschillen tussen noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op werk.

Toen Joyce 13 was stonden haar ouders op en trokken met hun jonge kinderen naar de hoofdstad Accra in het zuiden. Maar als je laagopgeleid bent en de taal niet spreekt, kan dat vies tegenvallen. Joyce volgde eerst nog wel onderwijs, maar moest al gauw water op straat gaan verkopen tussen het drukke verkeer. Toen ze 17 was ontmoette ze Grace van het opvangcentrum. Ze stond opnieuw op. Maar dit keer kon ze het kappersvak leren. Het heeft haar leven totaal veranderd. Joyce heeft inmiddels haar eigen kapsalon, waar ze nu zelf een meisje tot kapster opleidt. Ze wil haar kennis delen en iets terugdoen voor de kans die ze zelf kreeg.

Ik wil u vandaag vragen ook op te staan en in beweging te komen en via de collecte meer meisjes zoals Joyce de kans te geven om een vak te leren: sieraden maken, naaien, of het kappersvak. Namens meisjes zoals Joyce: dank u wel!

12 april 2020

Kerk in Actie – Onderwijs kansarme kinderen

In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen.

Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Met Pasen collecteren we voor dit werk, zodat jaarlijks bijna 4.000 kinderen een betere toekomst krijgen.

Geef in de Paascollecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie

o.v.v. Paascollecte.

Meer informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Collecte opbrengsten

datum collecte doel diaconie kerk