Collectes


Zondag 10 juni

Bijenhouden biedt jongeren toekomst

Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren daarom een vakopleiding aan. Ze krijgen bijvoorbeeld een imkersopleiding of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt hen samen in coöperaties, waar ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren.

Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten, en hen zo hoop geven op een goede toekomst. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie Vredescentrum Barbara Ford en andere werelddiaconale projecten. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA

0457 457 457 t.n.v. Kerk in ACtie o.v.v. collecte Werelddiaconaat juni.

Zondag 17 juni

Inloophuis als ontmoetingsplek

In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement liggen op de loer. Voor hen is een inloophuis een ontmoetingsplek om even op adem te komen en waar aandacht is voor ieders eigen verhaal. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, waarmensen terecht kunnen voor een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd. Daarnaast steunt Kerk in Actie

ook het DAK (Door Aandacht Kracht), een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen.

Met de de opbrengst van deze collecte ondersteunt Kerk in Actie diaconale projecten in Nederland, zoals inloophuizen, een plek waar mensen gezien en gehoord worden. Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA -0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte diaconaat juni.

COLLECTE OPBRENGSTEN

(eerste halfjaar 2017)

diakonie

kerk

8-jan catechese en educatie 35,25 40,9
15-jan oecumene 58,9 69,84
22-jan diaconie 234,16 245,47
29-jan missionair werk en kerkgroei 36,78 32,49
5-feb kerk in actie werelddiaconaat 52,35 44,55
12-feb voedselbank 37,45 31,45
19-feb diaconie 59,04 60,88
26-feb stichting timon 50,3 44,1
3-mrt wereldgebedsdag 79,55
5-mrt 40 dagen tijd binnenlands diaconaat 52,45 43,5
12-mrt biddag 54,45 44,55
19-mrt 40 dagen wereld diaconaat 55,96 48,2
19-mrt hongersnood wereld 274,8
26-mrt voorjaarszendings week 48,38 104,45
2-apr 40 dagen tijd 70,55 51,05
9-apr kerk in actie 63,05 43,1
13-apr hospice 79,55
15-apr diaconie 53,55
16-apr jeugdwerk 133,16 133,43
23-apr eredienst en kerkmuzien (wereldwijd) 38,2 37,3
30-apr diaconie 70,55 55,75
7-mei missionair werk en kerkgroei 70,85 58,45
14-mei voedselbank 62,4 67,16
21-mei diaconie 33,7 29,9
25-mei hemelvaartsdag extra diaconie 44,35 44,5
28-mei wezenzondag eigen gemeentewerk 61,35 81,05
4-jun geen dienst
11-jun kerk in actie wereld diaconaat 53,5 64,65
18-jun kerk in actie binnenlands diaconaat 45,6 43,45
25-jun hospice 60,3 47,37