Collectes

20 januari 2019

Migratie verbindt kerken wereldwijd.

In Nederland zijn er ruim 1200 internationale en migrantenkerken. De Protestantse Kerk zet zich in om contacten tussen interculturele kerken onderling en contacten tussen deze en autochtone Nederlandse kerken te bevorderen. Onder meer door leiders van interculturele kerken toe te rusten en migranten- kerken te helpen via SKIN Nederland meer zichtbaar te worden in de Nederlandse

samenleving, de media en de politiek. Ook ondersteunt de Protestantse Kerk multiculturele groepen die samen bijbellezen met advies en materialen, want samen de Bijbel lezen vanuit diverse culturele invalshoeken is een enorme verrijking.

Met de opbrengst van de collecte op 20 januari ondersteunt de Protestantse Kerk internationale en migrantenkerken in Nederland en andere oecumenische activiteiten. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Oecumene.

27 januari 2019

Duizenden jongeren spelen Sirkelslag.

Op vrijdagavond 1 februari gaan in heel Nederland 600 jeugdgroepen met elkaar de strijd aan tijdens Sirkelslag Young, een online spel van JOP, Jong Protestant. Met Sirkelslag spelen clubs en jeugdgroepen via internet tegen andere groepen uit heel Nederland. Het spel is een laagdrempelige manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofs onderwerpen en vervult in gemeenten vaak een

missionaire rol. Naast Sirkelslag Young voor kinderen van 12-16 jaar, is er ook Sirkelslag Kids voor 8-12 jarigen en Sirkelslag School voor groep 7 en 8 van de basisschool. Met uw bijdrage aan deze collecte maakt u het mogelijk dat JOP ieder jaar opnieuw Sirkelslagprogramma’s en andere werkvormen kan ontwikkelen voor jeugd in én buiten de kerk. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk

17 februari 2019

Na droogte ook overstromingen in Ethiopië.

Graag vertellen we u wat meer over het werk van de Ethiopische Evangelische Kerk, dat onze kerk op dit moment steunt via Kerk in Actie. Deze kerk zet zich om boeren en nomaden te leren overleven in gebieden die maanden lang extreem droog zijn, zodat ze niet steeds de honger hoeven te ontvluchten.

Overstromingen.

Bashir werkt als landbouwkundige voor de Ethiopische overheid. Hij vreest niet alleen de gevolgen van de droogte, maar ook van overstromingen die daar vaak op volgen. “Als het regent, valt er veel regen in één keer en kan de rivier overstromen. De dorpen hebben daar veel last van. Veel bewoners raken geïsoleerd door de overstromingen. We proberen dit te beperken door de rivier af te takken en dijkjes aan te leggen. Maar alle hulp hierbij is welkom!”

Goede waterhuishouding.

Aman werkt voor de Ethiopische Evangelische Kerk. Hij legt uit: ”In het dorp Buta Wagare richten we ons in eerste instantie op een goede waterhuishouding. Als het gaat regenen, moet dat water zo veel mogelijk opgevangen gaan worden. Om overstromingen te voorkomen, maar ook om regenwater zo goed mogelijk te gebruiken. Op de hellingen gaan we samen met de dorpsbewoners terrassen aanleggen, zodat het regenwater niet alle vruchtbare grond wegspoelt. Ook gaan we lange rijen met diepe kuilen graven. Dan blijft het regenwater daarin staan en stroomt het niet weg naar het dal.” 1 plastic watertank van maar liefst 2.000 liter kost 240 euro.

Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. N00600, thema Op zoek naar veiligheid, Ethiopië. Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/ethiopie. Bedankt voor uw steun.