Collectes


Zondag 25 februari 2018

Uit de schulden

Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. In 2011 heeft Kerk in Actie samen met andere kerken en christelijke organisaties het project SchuldHulpMaatje opgezet. Binnen dit project worden vrijwilligers tot ‘maatjes’ opgeleid om mensen met schulden te begeleiden en te coachen. Inmiddels zijn er zo’n 1.500 maatjes. Jaarlijks worden zo’n 6.000 mensen persoonlijk begeleid. Daarnaast krijgen 15.000 mensen via internet hulp bij hun financiën. Ook is er een speciale website waar jongeren meer te weten kunnen komen over geldzaken en risico’s van schulden en waar ze ontdekken hoe ze schulden kunnen voorkomen of waar ze hulp kunnen krijgen. De collecteopbrengst wordt onder meer ingezet om nieuwe maatjes te trainen, zodat zij goed voorbereid zijn op hun taak.

Vrijdag 2 maart Wereldgebedsdag

Stichting Unu Pikin: biedt werk aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking waardoor ontwikkelingskansen worden gecreëerd voor personen die wat meer ondersteuning nodig hebben. Maatschappelijke verbinding, gelijkwaardigheid en samenwerken staan bij Stichting Unu

Pikin centraal.

Het Parelhuis: vangt met HIV besmette jonge kinderen op waarvan de moeder of de familie zelf niet de verzorging op zich kunnen nemen. Het Parelhuis wil deze vaak verstoten kinderen een echt thuis bieden, waar veiligheid en zich geaccepteerd en geborgen voelen, centraal staan.

De kwaliteit van het leven is hier belangrijker dan de lengte van het leven!

Opleiding nieuwe gezondheidszorgassistenten: de gezondheidszorg in het binnenland is in goede handen bij de medische zending. Het werk is erg belangrijk: zij zijn het eerste aanspreekpunt voor patiënten en handelen de meeste vragen zoals medicijnverstrekking, gezondheidsvoorlichting, vaccinaties en zuigelingenzorg, wondverzorging en het begeleiden van bevallingen zelfstandig af.

Voorscholen in het binnenland (klein project) In een aantal dorpen in het binnenland kunnen peuters van 2½ tot 4 jaar tegenwoordig naar een voorschool. Ze leren er van alles, maar vooral Nederlands. Belangrijk, want dat is de taal van school die de meeste kinderen thuis niet spreken. De voorschool geeft kinderen een voorsprong!

Zondag 4 maart 2018

Sterke vrouwen opleiden op Papoea

Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel vrouwen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Daardoor staan vrouwen sterker in hun schoenen én ze nemen hun kennis en ervaring mee terug naar hun dorpen. Vaak richten ze daar een vrouwenvereniging op of ze starten lokale cursussen in hun kerk. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters.

Zondag 11 maart 2018

Kerken Almere runnen een sociale supermarkt

Almere is een jonge stad waar sociale samenhang ontbreekt en veel armoede en werkloosheid voorkomen. Samen met andere kerken staat de Protestantse Kerk in Almere mensen in financiële nood bij met praktische hulp, zoals een Sociale Supermarkt. Klanten krijgen geen standaard voedselpakket, maar een persoonlijke pas om boodschappen te doen die aansluiten bij hun behoefte en gezinsgrootte. Ook is er een kleding, meubel- en witgoedloket. Jaarlijks helpt de kerk hiermee tussen de 1.300 en 1.500 mensen. Naast deze praktische hulp ondersteunen zij mensen met advies en cursussen om weer op eigen benen te staan. Zo kunnen klanten van de sociale supermarkt gemiddeld na drieënhalve maand weer boodschappen doen in een reguliere supermarkt.

De verschillende activiteiten zijn verspreid over zeven locaties in de stad. De kerken willen alles onderbrengen in één pand. Collecteert u mee voor dit sociale project en voor de inrichting van het nieuwe pand?

Zondag 25 maart 2018

Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Mothers' Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in gebieden waar door de jarenlange burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van vele gezinnen is hierdoor totaal ontwricht. Veel mannen drinken te veel en zijn gewelddadig. Vrouwen zijn dagelijks slachtoffer van huiselijk geweld. Zij kunnen bij de medewerkers van Mothers’ Union samen met hun man relatiecursussen volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren in hun eigen rol in het gezin. Ook geeft Mothers’ Union voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. Vrouwen voelen zich door dit netwerk gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp.

COLLECTE OPBRENGSTEN

(eerste halfjaar 2017)

diakonie

kerk

8-jan catechese en educatie 35,25 40,9
15-jan oecumene 58,9 69,84
22-jan diaconie 234,16 245,47
29-jan missionair werk en kerkgroei 36,78 32,49
5-feb kerk in actie werelddiaconaat 52,35 44,55
12-feb voedselbank 37,45 31,45
19-feb diaconie 59,04 60,88
26-feb stichting timon 50,3 44,1
3-mrt wereldgebedsdag 79,55
5-mrt 40 dagen tijd binnenlands diaconaat 52,45 43,5
12-mrt biddag 54,45 44,55
19-mrt 40 dagen wereld diaconaat 55,96 48,2
19-mrt hongersnood wereld 274,8
26-mrt voorjaarszendings week 48,38 104,45
2-apr 40 dagen tijd 70,55 51,05
9-apr kerk in actie 63,05 43,1
13-apr hospice 79,55
15-apr diaconie 53,55
16-apr jeugdwerk 133,16 133,43
23-apr eredienst en kerkmuzien (wereldwijd) 38,2 37,3
30-apr diaconie 70,55 55,75
7-mei missionair werk en kerkgroei 70,85 58,45
14-mei voedselbank 62,4 67,16
21-mei diaconie 33,7 29,9
25-mei hemelvaartsdag extra diaconie 44,35 44,5
28-mei wezenzondag eigen gemeentewerk 61,35 81,05
4-jun geen dienst
11-jun kerk in actie wereld diaconaat 53,5 64,65
18-jun kerk in actie binnenlands diaconaat 45,6 43,45
25-jun hospice 60,3 47,37