Van harte welkom

De kleine kerk van Cothen

Protestantse kerk Cothen
Klik hier voor meer foto's
van kerkfotografie

op de site van de Protestantse Kerk van Cothen! Onze gemeente is klein, en is dat vanaf het begin (rond 1600) geweest.

Niettemin neemt zij voor bijna 400 protestanten in Cothen (en sommigen van buiten Cothen) een belangrijke plaats in.

Een groep actieve mensen draagt zorg voor het geheel, daarin bijgestaan door een parttime predikant. Groot en klein, iedereen die wil vindt bij ons een plekje, meer of minder actief. We hopen dat u zich ook bij ons thuis zult voelen.

Op deze site vindt u meer informatie over de geschiedenis van het kerkgebouw, de verschillende activiteiten, en de organisatie van de gemeente.


Beluister onze diensten

De actie kerkbalans wordt dit jaar gehouden van 20 januari t/m 3 februari 2018. Deze actie is van groot belang om onze kerk in stand te kunnen houden. De protestantse gemeente in Cothen is voor de totale begroting voor een groot deel afhankelijk van de vrijwillige bijdragen, die tijdens de actie Kerkbalans worden toegezegd door de gemeenteleden.

Ook in het afgelopen jaar hebben veel gemeenteleden zich met veel energie ingezet om onze gemeente gezond te houden. Ondanks dat veel werk door vrijwilligers gedaan wordt, waarvoor we heel dankbaar zijn, blijven de kosten voor het in stand houden van de gemeente een stijgende lijn vertonen. Het is de uitdaging om de opbrengsten met gelijke tred te laten stijgen.

Wij hopen dan ook dat u weer bereid bent om een bedrag toe te zeggen, en hierdoor meehelpt om van de actie een succes te maken.! Tussen 20 januari en 3 februari a.s. zullen de vrijwilligers bij u langs komen.

Facebook

Er is een facebook pagina aangemaakt voor de kerk. We gaan de komende maanden de ouders met schoolgaande kinderen opzoeken met Facebook als begeleidend medium.

Website Beraad van Kerken

Kijk eens op de site van het Beraad van kerken. In het Beraad ontmoeten en informeren de kerken in de gemeente Wijk bij Duurstede elkaar en werken waar mogelijk samen, klik hier op naar de site te gaan.

Organisatie Kerkenwerk

Als gemeente en kerkenraad van de Protestantse gemeente Cothen zijn we in gesprek over de vraag, hoe we op dit moment het werk het best kunnen organiseren. We willen u hier graag bij betrekken! Klik hier voor meer informatie.