ZWO

ZWO actueel

ZWO

Zending

Werelddiaconaat

Ontwikkelingssamenwerking


Actueel

-

Uit wie bestaat de ZWO commissie

Op dit moment bestaat de commissie uit de volgende personen:

  • dhr. H. Krijgsman
  • dhr. A. van Barneveld


Wat doet de ZWO commissie zoal?

ZWO betekent Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking. Hierin is duidelijk zichtbaar dat de activiteiten van onze gemeente zich ook uitstrekken naar andere delen van de wereld.

Er is een goede samenwerking met de MOV groep (voor Missie, Ontwikkelings- en Vredeswerk) van de RK kerk. Beide groepen hebben zich ingezet voor een landbouwproject in Sierra Leone; dit is nu afgerond.

Nieuw project ZWO: Moldavië.

Afgelopen jaar hebben we als gemeente de keuze gemaakt voor een nieuw zendingsproject. We gaan de komende 2 jaar de projecten van Kerk in Actie in Moldavië ondersteunen. Naast deze langlopende projecten ondersteunen we actuele acties van Kerk in Actie. Voorbeeld daarvan is de bijdrage van € 500,- aan de actieweek voor vluchtelingen, die van 27 september tot en met 4 oktober werd gehouden. Voor de bekostiging van al dit werk houden we de jaarlijkse zendingsbalansactie.

De opbrengst van de zendingsbalans was dit jaar € 1909,- De ZWO-commissie bedankt u hartelijk voor uw giften. We willen ook de vrijwilligers die de enveloppen hebben weggebracht en opgehaald hartelijk danken.

Komend jaar willen we de actie zendingsbalans verplaatsen naar half april. Dit jaar hadden we namelijk te maken met een aantal mensen die rond juni al op vakantie zijn.

Met vriendelijke groet,
ZWO-commissie
Anton van Barneveld, Hans Krijgsman